Vrijwilligers

Tools4Life maakt onderscheid in 2 type vrijwilligers.

  • Vrijwilligers die zich praktisch willen inzetten voor de projecten, kunnen zich aanmelden bij Tools4Life. Tools4Life zal bekijken bij welke projecten zij hand- en spandiensten kunnen leveren. Uiteindelijk zal de vrijwilliger bij het project werkzaam zijn en niet bij Tools4Life.

  • Vrijwilligers die willen meewerken aan het bouwen van de stichting, denk hierbij aan communicatie (website, zoeken van nieuwe projecten), geven van trainingen/ onderwijs, etc. Deze vrijwilligers zullen werkzaam zijn voor Tools4Life.

 

Oriëntatiereizen

Voor het zoeken van nieuwe projecten zullen oriëntatiereizen plaatsvinden.

 

Samenwerking met R-Go Tools

In samenwerking met R-Go Tools de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe projecten te starten waarbij werkgelegenheid kan worden gecreëerd.

 

Projecten ondersteunen tot volwassenheid

Het plan is om de komende drie jaar nog 1 of 2 projecten te zoeken die we kunnen ondersteunen.

Om de continuïteit te waarborgen wil de stichting projecten ondersteunen met als doel financiële onafhankelijkheid, zodat ondersteuning van de stichting op lange termijn niet meer nodig is. 

Daarom is de duur van onze ondersteuning in principe maximaal 3 jaar.

 

Naast bovengenoemde ondersteuning kunnen we ook financiële ondersteuning geven aan personen of stichtingen die een beroep op ons doen in verband met noodsituaties. Deze vorm van ondersteuning zal eenmalig zijn.