Algemene gegevens

Statutaire naam Stichting Tools 4 Life Foundation
Organisatietype Stichting
Opgericht 1 oktober 2018
KvK nummer 72673915
Banknummer (IBAN) NL63 SNSB 0773 2515 96
Fiscaal nummer (RSIN) 859192568
Bezoekadres Techniekweg 15, 4143HW Leerdam
Telefoonnummer 0617836374
Website www.tools4life.foundation
E-mail info@tools4life.foundation
Werkgebied Binnenlandse en buitenlandse projecten, waarbij de buitenlandse projecten gelieerd is met een binnenlandse “ANBI” project.
Doelgroep(en) Kansarme mensen

Bestuur

Naam van Meeuwen, Daniël Jennes
Geboortedatum en -plaats 05-09-1979, Leerdam
Titel Bestuurslid (Penning meester)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Heij, Louise Catharina
Geboortedatum en -plaats 19-01-1978, Culemborg
Titel Bestuurslid (Voorzitter)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam VACANT
Geboortedatum en -plaats  
Titel Bestuurslid (secretaris)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)